• +420 608 886 222
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

GDPR for IPSC Matches organized by ALSAPRO SHOOTING TEAM

1. You agree by your registration and payment that your following „Personal Data" :
 • name and surname
 • email address, post address
 • birth date
 • photo and video of the event
 • telephone number
you will willingly give to the organizer: ALSA PRO TEAM, Z.S., Sportovní střelecký klub, GSM: +420 608 886 222 mail: team@alsapro.cz, Post address: Kollárova 8, 612 00 Brno, IČO: 037 36 482 as "Administrators"

2. Your data will be preserved by the administrators for 5 years from the date of the permit (the date of permit is the date of registration for an event).
 • your Personal Data must be preserved for registration, recording and awarding by Administrators of the event.
 • your Personal Data must be preserved for marketing activities of Administrators, social media, webpages, information about outgoing activities.
3. You declare, that all your Persona! Data provided are true. You can decide to withdraw approval by sending us an email to an email address:team@alsapro.cz

4. The administrator is using your Personal Data automatically and manually by Administrators and their Organising Team. Personal Data will be handled manually processing in the statistic system by Statistic Officers and by Marketing Team and processing by software and statistic service required for any level of IPSC match.

5. You can always:
 • withdraw your permit
 • be informed about your Personal Data
 • erase your Personal information
 • update your Personal Data
 • by writing an email to email address:team@alsapro.cz


GDPR pro závody IPSC organizované ALSAPRO SHOOTING TEAM

1. Vaší registrací a platbou automaticky dávate Váš souhlas, že nasledující „Osobní údaje":
 • Jméno a příjmení
 • Emailová adresa, Datum narození, Poštovní adresa
 • Fotografie a video z události
 • Telefonní číslo
Mohou využívat organizátoři:ALSA PRO TEAM, Z.S., Sportovní střelecký klub, GSM: +420 608 886 222 mail: team@alsapro.cz, poštovní adresa: Kollárova 8, 612 00 Brno, IČO: 037 36 482 dále ako ,,Administrátoři" následovně:

2. Vaše údaje budou uschovávané Administrátorem nasledujících 5 let od termínu povolení. (Termín povolení nastává prihlášením se na závod)
 • Vaše osobné údaje budou zpracovávané pro potřeby registracie, zpracovaní výsledků a slavnostní ceremonie předávání cen.
 • Vaše osobné údaje budou zpracovávané pro marketingové aktivity Administrátorů, sociální sítě, webové stránky, informace o prebíhajících aktivitách.
1. Souhlasíte, že Vaše osobné údaje, které poskytujete, jsou pravdivé. Můžete se rozhodnout o zrušení souhlasu zaslaním emailu na:team@alsapro.cz

2.Vaše osobní údaje budou automaticky alebo manuálně používané Administrátorem a Organizačním týmem. Osobní údaje budou zpracovávané statistickým systémem a Statistickým týmem prostřednictvím sofware. Také mohou být použité Markteringovým týmem.

3. Kdydoliv můžete napsáním emailu na emailovou adresu:team@alsapro.cz
 • Zrušit Váš souhlas - povolení
 • Být informovaný o Vašich osobních údajích
 • Vymazat osobní informace
 • Aktualizovat Vaše osobní údaje
Image

Your HOT SHOTS realization team.

Realization team of IPSC match HOT SHOTS.

We are very grateful for all people who worked hard on the realization this project in the CZECH Republic.
(c) ALSA PRO TEAM, code by Jesus.

WHO IS ONLINE

We have 28 guests and no members online

© 2024 Jesus for ALSA PRO TEAM. All Rights Reserved.